درباره ما   راهنمای سایت مزایای مشاوره آنلاین پرسش های متداول نظر سنجی حریم خصوصی این سایت را خانه کنید  
 
  جلو خانه عقب
eMoshavere

 

من را به مشاور مناسب هدایت کن مشاوره فوری تعیین وقت جستجوی مشاور گالری مشاورین پرسش و پاسخ
     
     
     
 
Skip Navigation Links.
سبد سفارشات خالی است.
 
اندیشه اسلامی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : کتاب کار(آزمون درآزمون)
مولف: گروه معارف دانشگاه پیام نور
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:30000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

سیستم اطلاعات مدیریت MIS(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و سوالات
مولف: رضائیان
نشر: راه
رشته های: مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 32000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان تخصصی مدیریت 3(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنمای تحلیلی و مجموعه سوالات
مولف: بانو ثمربخش تهرانی
نشر: راه
رشته های: مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 40000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

تحقیق در عملیات 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و حل المسائل مجموعه سوالات
مولف: عادل آذر
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 45000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان انگیسی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : کتاب کار(آزمون درآزمون)
مولف: محمود علیمحمدی-حسن خلیلی
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:35000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

بنیاد استدلال در حقوق اسلامی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و مجموعه سوالات
مولف: صدری
رشته حقوق پیام نور
بدون تخفیف: 40000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

سازمان استراتژی محور(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : نکات برتر سازمان استراتژی محور
مولف: علی احمدی
IT, MBA رشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:35000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مدیریت استراتژیک(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : کتاب کار(آزمون در آزمون)
مولف:علی احمدی 
IT, MBA رشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:42000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

اندیشه اسلامی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : مجموعه آزمونهای ادوار گذشته
مولف: جعفرسبحانی
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:15000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

حسابرسی 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح :  مجموعه سوالات ادوار گذشته
مولف: گلستانی آقاجانی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 25000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

اصول حسابداری 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات طبقه بندی شده
مولف: شفیع زاده، مقدم
نشر: راه
رشته های: مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 60000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مدیریت منابع انسانی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و مجموعه سوالات
مولف: ابطحی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 35000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

اندیشه اسلامی1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین مجموعه شرح درس و سوالات
مولف: گروه معارف دانشگاه پیام نور
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:38000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان تخصصی مدیریت 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : فلش بوک زبان تخصصی مدیریت 1
مولف: بانو ثمربخش تهرانی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 30000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

حسابداری مالیاتی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامعترین راهنما و مجموعه سوالات طبقه بندی شده
مولف: محمد رضا احمدی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 35000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

روانشناسی فیزیولوژیک(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنمای مولتی بوک و مجموعه سوالات
مولف:جوانمرد
نشر:راه
رشته روانشناسی پیام نور
بدون تخفیف:40000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

متون تخصصی روانشناسی عمومی 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنمای مولتی بوک و مجموعه سوالات
مولف:جعفری گهر
نشر:راه
رشته روانشناسی پیام نور
بدون تخفیف:60000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان تخصصی 2(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : مجموعه آزمونهای ادوار گذشته
مولف: بانو ثمربخش تهرانی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 15000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

فارسی عمومی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : مجموعه سوالات ادوار گذشته
مولف: گروه مولفان
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:15000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

حقوق تجارت 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و مجموعه سوالات
بدون تخفیف: 29000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مقدمات راهنمایی و مشاوره(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : کتاب کار(آزمون درآزمون)
مولف:شفیع آبادی
نشر:راه
رشته روانشناسی پیام نور
بدون تخفیف:22000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

تئوری سازمان(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : کتاب کار (آزمون در آزمون)
مولف: رابینز
IT, MBA رشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:35000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان عمومی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنمای تحلیلی مولتی بوک به همراه سی دی تلفظ
مولف:علیمحمدی-حسن خلیلی
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:50000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان تخصصی 3(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : مجموعه آزمونهای ادوار گذشته
مولف: بانو ثمربخش تهرانی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 15000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

اندیشه اسلامی1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : فلش کارت
مولف: جعفرسبحانی-محمدمحمدرضایی
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:40000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

فارسی عمومی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : cجامع ترین مجموعه شرح درس و سوالات
مولف: گروه مولفان
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:40000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

فارسی عمومی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : فلش کارت
مولف:گروه مولفان
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:40000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

فرهنگ جیبی لغات زبان تخصصی MBA (راه)
قیمت : 0ریال
شرح :
IT, MBAرشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:35000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

اخلاق اسلامی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین مجموعه شرح درس و سوالات
مولف: داوودی
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:32000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

آسیب شناسی 2(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنماو مجموعه سوالات
مولف:جوانمرد
نشر:راه
رشته روانشناسی پیام نور
بدون تخفیف:40000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مدیریت استراتژیک(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات
مولف:علی احمدی
IT, MBA رشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:30000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

آزمونهای MBA (راه)
قیمت : 0ریال
شرح : 0000MBAجامع ترین مجموعه آزمونهای ادوار گذشته
MBA جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:35000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

پول و ارز بانکداری(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات طبقه بندی شده
مولف: جمشید پژویان
نشر: راه
رشته های: مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 40000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

تاریخ تحلیلی صدراسلام(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین مجموعه شرح درس و سوالات
مولف:حسن کنی
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:30000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

مبانی سازمان و مدیریت(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات
مولف: رضائیان
IT, MBA رشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:50000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مدیریت مالی 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و مجموعه سوالات
مولف: مهدی تقوی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 50000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مبانی سازمان مدیریت(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و مجموعه سوالات
مولف: طاهره فیضی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 50000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

حقوق اساسی 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و مجموعه سوالات
مولف: خسروی
رشته حقوق پیام نور
بدون تخفیف: 45000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

روانشناسی یادگیری(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنمای مولتی بوک و مجموعه سوالات
مولف:زارع
نشر:راه
رشته روانشناسی پیام نور
بدون تخفیف:50000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مبادی فقه و اصول(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامعترین مجموعه آزمونهای ادوار گذشته
مولف:صدری
رشته حقوق پیام نور
بدون تخفیف: 15000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنمای تحلیلی و مجموعه سوالات
مولف: خدیجه جمشیدی
نشر : راه
رشته های: مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 50000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مبانی رفتارسازمانی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : کتاب کار (آزمون در آزمون)
مولف: رابینز (تک جلدی)
IT, MBA رشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:32000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

اقتصاد خرد(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و مجموعه سوالات
مولف: جمشید پژویان
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 45000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان تخصصی 4(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : مجموعه آزمونهای گذشته
مولف: بانو ثمربخش تهرانی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 15000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان تخصصی مدیریت 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما، ترجمه، حل تمرین و سوالات زبان تخصصی مدیریت 1
مولف: بانو ثمربخش تهرانی
نشر: راه
رشته های: مدیریت و حسابداری پیام نور
پشت جلد: 30000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

ریاضی پایه(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : مجموعه آزمونهای ادوار گذشته
مولف: لیدا فرخو
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 29000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان تخصصی 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : مجموعه آزمونهای ادوار گذشته
مولف: بانو ثمربخش تهرانی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 15000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

حسابداری صنعتی 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامعترین راهنما و مجموعه سوالات
مولف: امین بلوری
براساس کتاب محمد عرب  مازار
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 65000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

جامعه شناسی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنماو مجموعه سوالات
مولف:بروس کوئن- ثلاثی
نشر:راه
رشته روانشناسی پیام نور
بدون تخفیف:25000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

کلیات علم اقتصاد(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و مجموعه سوالات
مولف: تقوی
رشته حقوق پیام نور
بدون تخفیف: 40000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان انگلیسی عمومی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : مجموعه درس و بانک سوالات زبان عمومی به همراه سی دی تلفظ
مولف: محمود علیمحمدی-حسن خلیلی
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:45000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

حسابرسی 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و مجموعه حسابرسی 1
مولف: گلستانی آقاجانی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 55000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مدیریت منابع انسانی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات
مولف: سعادت
IT, MBA رشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:37000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

ریاضی پایه(راه)
قیمت : 0ریال
شرح :
مولف:لیدا فرخو
نشر راه
رشته های: مدیریت و حسابداری
بدون تخفیف: 55000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

تئوری سازمان(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات
مولف: رابینز
IT, MBA رشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:35000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

تجزیه و طراحی سیستمها وروشها(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : .راهنمای مولتی بوک
مولف: زاهدی
رشته های: مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 38000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مبانی رفتار سازمانی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات
مولف: رابینز(3جلدی)
IT, MBA رشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:30000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مقدمات راهنمایی و مشاوره (راه)
قیمت : 0ریال
شرح : کتاب کار
مولف: وکیلیان- کرباسی
نشر:راه
رشته روانشناسی پیام نور
بدون تخفیف:25000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

کلیات فلسفه(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : کار(آزمون درآزمون)
مولف:سودابه دادبه
نشر:راه
رشته روانشناسی پیام نور
بدون تخفیف:25000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

فرایندهای خط مشی گذاری عمومی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه آزمون ها
IT, MBA رشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:35000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مدیریت رفتار سازمانی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامعترین راهنما و مجموعه سوالات
مولف: برومند
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 35000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

آمارتوصیفی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنماو مجموعه سوالات
مولف:دلاور
نشر:راه
رشته روانشناسی پیام نور
بدون تخفیف:40000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

حسابداری پیشرفته 2(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات
مولف: کرباسی یزدی
نشر: راه
رشته های: حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 55000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

فارسی عمومی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما،تشریح خط به خط درس و مجموعه سوالات
مولف: گروه مولفان
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:45000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

منطق 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و مجموعه سوالات
مولف: قراملکی
رشته الهیات پیام نور
بدون تخفیف: 38000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

حقوق مدنی 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و مجموعه سوالات
مولف: ستوده تهرنی
رشته حقوق پیام نور
بدون تخفیف: 35000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

پژوهش عملیاتی 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات طبقه بندی شده
مولف: عقیله حیدری
نشر: راه
رشته های: مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 45000
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان تخصصی مدیریت 2(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما، ترجمه، حل تمرین و سوالات
مولف: بانو ثمربخش تهرانی
نشر: راه
رشته های: مدیریت، حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 30000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مدیریت استراتژیک(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنمای مولتی بوک
مولف: فروزنده
نشر:راه
رشته های :مدیریت و حسابداری
بدون تخفیف: 40500 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

کلیات فلسفه(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنماو مجموعه سوالات
مولف:سودابه دادبه
نشر:راه
رشته روانشناسی پیام نور
بدون تخفیف:38000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مبانی رفتار سازمانی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات
مولف: رابینز(تک جلدی)
IT, MBA رشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:37000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

روانشناسی عمومی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنماو مجموعه سوالات طبقه بندی شده
مولف:هیلگارد
نشر:راه
رشته روانشناسی پیام نور
بدون تخفیف:38000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و مجموعه سوالات ریاضیات و کاربر آن در مدیریت پیام نور
مولف: لیدا فرخو
نشر: راه
رشته های: مدیریت و حسابداری
بدون تخفیف: 55000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

حسابداری میانه 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات طبقه بندی شده
مولف: مهدی مشکی، عبدالکریم مقدم
نشر: راه
رشته های: حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 35000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مبادی فقه و اصول(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : نکات برتر
مولف: میثم اسعدی
رشته حقوق پیام نور
بدون تخفیف: 38000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مبانی سازمان و مدیریت(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : کتاب کار (آزمون در آزمون)
مولف: طاهره فیضی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 34000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مدیریت منابع انسانی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : کار (آزمون در آزمون)
مولف: سعادت
IT, MBA رشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:35000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان انگلیسی عمومی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما، ترجمه، حل تمرین و سوالات زبان انگلسی عمومی
مولف: محمود علیمحمدی-حسن خلیلی
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:42000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنمای تحلیلی و مجموعه سوالات
مولف: خدیجه جمشیدی
نشر: راه
رشته های: مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 40000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

بازاریابی و مدیریت بازار(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات
مولف: الوداری
نشر: راه
رشته های: مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 35000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مقدمات راهنمایی و مشاوره(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنماو مجموعه سوالات طبقه بندی شده
مولف:وکیلیان و کرباسی
نشر:راه
رشته روانشناسی پیام نور
بدون تخفیف:35000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

روانشناسی عمومی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنماو مجموعه سوالات طبقه بندی شده
مولف:گروه مولفان
نشر:راه
رشته روانشناسی پیام نور
بدون تخفیف:38000ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

اندیشه اسلامی1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنمای تحلیلی
مولف: جعفرسبحانی-محمد محمدرضایی
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:40000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

اندیشه اسلامی2(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین مجموعه شرح درس و سوالات
مولف: گروه معارف دانشگاه پیام نور
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:32000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

حسابداری پیشرفته 1(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : مجموعه آزمونهای ادواری گذشته
مولف: کرباسی یزدی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 15000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

فارسی عمومی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : کتاب کار(آزمون درآزمون(
مولف: گروه مولفان
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:32000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

فارسی عمومی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : نکات برتر، جامعترین  نکات کلیدی و سوالات طبقه بندی شده
مولف:گروه مولفان
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:45000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان عمومی(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : فلش کارت
مولف: علیمحمدی-خلیلی
نشر:راه
دروس عمومی
بدون تخفیف:30000ريال
تعداد مورد درخواست: :
 

زبان تخصصی مدیریت(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : جامع ترین راهنما و مجموعه سوالات
مولف: حاج رحیمی ونوس
IT, MBA رشته های: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، اجرائی
بدون تخفیف:50000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

مدیریت مالی 2(راه)
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما ومجموعه سوالات
مولف: مهدی تقوی
رشته های مدیریت و حسابداری پیام نور
بدون تخفیف: 50000 ریال
تعداد مورد درخواست: :
 

  
مشاوره آنلاین
تست روانشناسی
فروشگاه
مقالات
 

 
ورود
 

پیوند ها
 
 
صفحه نخست | قوانین و سیاستها | حریم خصوصی کاربرانگالری مشاوران جستجوی مشاور | درباره ما تماس با ما | مقالات | فروشگاه | تست روانشناسی| راهنمای سایت| این سایت را خانه کنید| ارسال به دوستان| نقشه سایت
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آسیا موج چهارم می باشد.
طراحی شده توسط پايداري اطلاعات دوران
 
Google Search