درباره ما   راهنمای سایت مزایای مشاوره آنلاین پرسش های متداول نظر سنجی حریم خصوصی این سایت را خانه کنید  
 
  جلو خانه عقب
eMoshavere

 

من را به مشاور مناسب هدایت کن مشاوره فوری تعیین وقت جستجوی مشاور گالری مشاورین پرسش و پاسخ
     
     
     
 
Skip Navigation Links.
سبد سفارشات خالی است.
 
راهنمای استادی بازاریابی بین المللی
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: شهرام هاشم نیا، سیدحسین میرمحمدحسینی

نشر: استادی

 

تعداد مورد درخواست: :
 

زبان تخصصی (3) مدیریت دولتی (استادی)
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی (زبان خارجی 5))

مولف: احمد نصراصفهانی، کمال نیازان، کمال علافچی، محمود علیمحمدی

نشر: استادی

بر اساس کتاب: محمود علیمحمدی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی مقدمات راهنمایی و مشاوره
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: مریم امیری
مفاهیم و کاربردها: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور، شامل: یک دوره تدریس روان و کامل
تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی مدیریت استراتژیک
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی 

مولف:شهرام هاشم نیا، بهنام جعفرزاده قدیمی 

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی، پاسخ تشریحی 

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی حقوق جزای عمومی اسلام
قیمت : 0ریال
شرح :

بانک سوالات امتحانی

مولف: ماه نیا قبادیان سوادکوهی

نشر: استادی

کتاب: دکتر محمدعلی اردبیلی ویژه ی 

دانشجویان دانشگاه پیام نور  

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی اختلالات یادگیری
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: حمیرا الوندی

نشر: استادی

بر اساس کتاب: دکتر غلامعلی افروز ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور 

شامل: یک دوره تدریس ...  

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی زبان تخصصی (2) حسابداری
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: مریم باغبان اصفهانی

نشر: استادی

رشته حسابداری، ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور، شامل: ترجمه کامل و سلیس مطالب کتاب ...  

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی حسابداری و کنترل های مالی دولتی
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:بهرام آقاجانلو

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی، .

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روان سنجی
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:اصغر ترکیان

نشر: استادی

براساس کتاب: دکتر حمزه گنجی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور 

شامل: یک دوره تدریس ...

 
تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی اندیشه ی اسلامی (2)
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: نیره کاشفی اعظم

نشر: استادی

ر اساس کتاب: علی غفارزاده، حسین علی احمدی جشفقانی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور ...  

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی ارزشیابی شخصیت
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:وجیهه بشارت زاده

نشر: استادی

براساس کتاب: دکتر حسن پاشاشریفی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور 

شامل: یک دوره ...  

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روان شناسی کودکان استثنایی
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: اکرم خسروی یگانه

نشر: استادی

براساس کتاب دکتر محمدعلی احمدوند (ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور)

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روان شناسی احساس و ادراک
قیمت : 0ریال
شرح :

 راهنما و بانک سوالات امتحانی

براساس کتاب: محمود پناهی شهری ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس ...

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روان شناسی بازی
قیمت : 0ریال
شرح :

Yراهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:وجیهه بشارت زاده

نشر: استادی

براساس کتاب: دکتر محمدعلی احمدوند ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس ...  

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روان شناسی تربیتی
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: حسن اسدزاده

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی، خلاصه ی درس و ...

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی تفسیرموضوعی قرآن
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: نیره کاشفی اعظم

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی، خلاصه ی درس 

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی بهداشت روانی
قیمت : 27000ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:سوسن بردباری

نشر: استادی

براساس کتاب: دکتر محمدعلی احمدوند ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس ...

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی حقوق اساسی 1
قیمت : 36000ریال
شرح :

بانک سوالات امتحانی

مولف: ماه نیا قبادیان سوادکوهی

نشر: استادی

یژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالی

شامل: بانک سوالات چهارگزینه ای کلیه ی مطالب کتاب

تعداد مورد درخواست: :
 

مقدمه ای برروش تحقیق درعلوم انسانی(استادی)
قیمت : 39000ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: سیدمهدی محمدحسینی

نشر: استادی

بر اساس کتاب: دکتر محمدرضا حافظ نیا ...  

تعداد مورد درخواست: :
 

زبان تخصصی (4) مدیریت دولتی (استادی)
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت دولتی (زبان خارجی 6)

مولف: احمد نصراصفهانی، کمال نیازان

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

 

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روان شناسی جنایی
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: ویدا علیخانی

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالی

شامل: یک دوره تدریس روان و کامل ...  

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی آسیب شناسی روانی (1)
قیمت : 33000ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: سیدهاشم حسینی، عباس حسنی (ويراستار)، تهمینه یزدانفر (ويراستار)

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی، خلاصه ی درس و...

تعداد مورد درخواست: :
 

روانشناسی مرضی کودک
قیمت : 30000ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: فضل الله خاموشی گلپایگانی، شعله وفایی مفتخر (ويراستار)

نشر: استادی

براساس کتاب: دکتر حسین آزاد ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس ...

تعداد مورد درخواست: :
 

متون روان شناسی عمومی به زبان خارجی (1)استادی
قیمت : 47000ریال
شرح :

 راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:حمید دهدهی

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: ترجمه کامل و سلیس مطالب کتاب درس

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی اعتیاد
قیمت : 28000ریال
شرح :

(سبب شناسی و درمان آن)

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: فاطمه رئیسی، آمنه رئیسی (ويراستار)، سمیه صفایی (ويراستار)

نشر: استادی

براساس کتاب: دکتر محمدعلی احمدوند ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس روان

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی آسیب شناسی روانی (2)
قیمت : 41000ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: سوسن نیک منش

 نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی، خلاصه ی درس و .

تعداد مورد درخواست: :
 

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی(استادی)
قیمت : 0ریال
شرح :

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: فهیمه فبیتی

نشر: استادی

براساس کتاب سیداحمد هاشمیان: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی انسان از دیدگاه اسلام
قیمت : 0ریال
شرح :

 راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: فهیمه قبیتی

نشر:استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

   

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی تاریخچه و مکاتب روان شناسی
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:فهیمه قبیتی

نشر: استادی

براساس کتاب دکتر یوسف کریمی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور 

شامل: یک دوره تدریس ...  

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روان شناسی اجتماعی
قیمت : 0ریال
شرح :

00راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: فهیمه قبیتی

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور 

شامل: یک دوره تدریس روان ...  

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی انقلاب اسلامی ایران
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: مینا عربی

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور 

شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی، خلاصه ی درس 

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی فیزیولوژی اعصاب و غدد (عمومی)
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: فرج الله جعفری، مریم جعفری (ويراستار)

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

 

تعداد مورد درخواست: :
 

0راهنمای استادی روان شناسی مدیریت
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:وجیهه بشارت زاده

نشر: استادی

براساس کتاب: دکتر احمد احمدزاده بیانی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور 

شامل یک دوره تدریس ...  

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی کلیات فلسفه
قیمت : 0ریال
شرح :
راهنما و بانک سوالات امتحانی
مولف:فاطمه سمواتی
 نشر: استادی
ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور
تعداد مورد درخواست: :
 

کامپیوتر وکاربرد آن درمدیریت وحسابداری(استادی)
قیمت : 0ریال
شرح :
راهنما و بانک سوالات امتحانی
 مولف: محمد یعقوبی فر

براساس کتاب: دکتر ابوالفضل هدایتی آذری ...

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی مدیریت تولید
قیمت : 0ریال
شرح : راهنما و بانک سوالات امتحانی
مولف:
ناصر جعفری، شهرام هاشم نیا
نشر: استادی
بر اساس کتاب: بابک کاظمی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالی "رشته ی مدیریت بازرگا نی

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روان شناسی فیزیولوژیک
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: زهرا عباسپور

نشر: استادی

کتاب: دکتر محمدعلی احمدوند ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: پاسخ تشریحی

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روانشناسی هوش و سنجش آن
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:مژگان آذرخش، فرید خوش الحان (ويراستار)

نشر: استادی

براساس کتاب دکتر حسن پاشاشریفی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس ...

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی جامعه شناسی سازمان ها
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات احتمالی

مولف:علی اصغر اصغری

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالی

شامل: یک دوره تدریس روان و کامل 

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی زبان تخصصی 4
قیمت : 0ریال
شرح :


راهنما و بانک سوالات امتحانی

(رشته ی مدیریت بازرگانی)

مولف: الناز امیدزاده

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

 

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روان شناسی تجربی
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: احمد خاک زاددره

نشر: استادی

براساس کتاب: دکتر حمزه گنجی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

 

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روان شناسی پویایی گروه
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: رحیم حمیدی پور

نشر: استادی

براساس کتاب: دکتر رسول گلشن فومن 

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور 

شامل: یک دوره تدریس ...  

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی حسابداری میانه (1)
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری)

مولف: سیدمهدی محمدحسینی، عبدالکریم مقدم

نشر: استادی

شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی، ...

تعداد مورد درخواست: :
 

متون روان شناسی عمومی به زبان خارجی (2)(استادی)
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: فهیمه رضاقلی

نشر: استادی

ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: ترجمه کامل و سلیس مطالب کتاب درس

 

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی تاریخ تحلیلی صدر اسلام
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:نادره جلالی

نشر: استادی

بر اساس کتاب: حجت الاسلام دکتر علی اکبر حسنی ویژه ی دانشجویان ...

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روان شناسی شخصیت
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: محسن معینی

نشر: استادی

براساس کتاب: دکتر یوسف کریمی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس ...

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روان شناسی رشد (2)
قیمت : 0ریال
شرح :

 (نوجوانی و بلوغ)

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: سوسن بردباری

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور،

 شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی ..

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی آمار و کاربرد آن در مدیریت
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی آمار و کاربرد آن در مدیریت

 (رشته ی حسابداری، مدیریت)  

 مولف:خدیجه جمشیدی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس روان و کامل

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی مقدمات نوروپسیکولوژی
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: فاطمه خوئینی

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی، خلاصه ی در س 

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی انگیزش و هیجان
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:فاطمه رئیسی، آمنه رئیسی، سمیه صفایی

براساس کتاب دکتر محمد پارسا ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

نشر: استادی

شامل: یک دوره تدریس ...

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی اصول حسابداری (1)
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:علی شفیع زاده، عبدالکریم مقدم

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: پاسخ تشریحی خودآزمایی های هر فصل، پاسخ تشریحی تمرین  

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی اندیشه اسلامی (1)
قیمت : 0ریال
شرح :

 راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:مهدی استادی جعفری، معصومه تاجیک

نشر: استادی

براساس کتاب: جعفر سبحانی - محمد محمدرضایی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس ...

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی روان شناسی رشد (1)
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف:غلامرضا ذاکری پور

نشر: استادی 

(رشته های روان شناسی و علوم تربیتی) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس روان

تعداد مورد درخواست: :
 

زبان تخصصی (3) مدیریت بازرگانی (استادی)
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: هاجر نمازی پور

نشر: استادی

 ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی آیین زندگی اخلاق کاربردی
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: میناعربی

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

تعداد مورد درخواست: :
 

راهنمای استادی مدیریت مالی (2)
قیمت : 0ریال
شرح :

راهنما و بانک سوالات امتحانی

مولف: شهرام هاشم نیا

نشر: استادی

ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور

شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب درسی، پاسخ تشریحی تمرین

تعداد مورد درخواست: :
 

  
مشاوره آنلاین
تست روانشناسی
فروشگاه
مقالات
 

 
ورود
 

پیوند ها
 
 
صفحه نخست | قوانین و سیاستها | حریم خصوصی کاربرانگالری مشاوران جستجوی مشاور | درباره ما تماس با ما | مقالات | فروشگاه | تست روانشناسی| راهنمای سایت| این سایت را خانه کنید| ارسال به دوستان| نقشه سایت
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آسیا موج چهارم می باشد.
طراحی شده توسط پايداري اطلاعات دوران
 
Google Search